GDPR

Adatkezelési tájékoztató

az érintett természetes személy jogairól, a személyes adatai kezelés vonatkoztatásában.

Ki kezeli a személyes adatokat?

Személyes adatait a Társtrans Kft. mint adatkezelő kezeli.

Mihez kellenek a személyes adatok?

Meddig tároljuk a személyes adatokat?

Mi alapján kezeljük az adatokat?

Milyen jogok illetik meg az adatokkal kapcsolatban?

Jogérvényesítési kérelmét írásban terjesztheti be a adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztató elején feltüntetett elérhetőségén

A Társtrans Kft. kijelenti, hogy csak úgy folytat adatkezelést, hogy az minden szakaszában megfelel a célnak.

A megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben.

Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.